Печать

Ieviešam un sakārtojam darba aizsardzības sistēmu uzņēmumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un valsts kontrolējošo institūciju prasībām:

 1. Darba aizsardzības instrukciju izstrāde un konsultēšana
 2. Darba aizsardzības politikas izstrādāšana
 3. Darba aizsardzības sistēmas izveidošana
 4. Darba aizsardzības rīkojumu izstrādāšana
 5. Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana
 6. Ievadapmācības instruktāžas izstrādāšana
 7. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu piemeklēšana un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana
 8. Obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas sagatavošana un konsultēšana
 9. Konsultēšana Valsts darba inspekcijā u.c.

  Papildus piedāvājam arī:
 10. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšanu saskaņā ar jaunajām Ministru Kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Pakalpojumus sniedz kompetents speciālists darba aizsardzībā – Dina Galino

Kompetento speciālistu saraksts LM mājaslapā: uz sarakstu.