This website is using cookies
We use cookies to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
×

Ieviešam un sakārtojam darba aizsardzības sistēmu uzņēmumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un valsts kontrolējošo institūciju prasībām.

 1. Darba vides risku novērtējums saskaņā ar 7 soļu metodi:
  1. Info par uzņēmumu, darbinieku skaits
  2. Darba aizsardzības politika
  3. Darba aizsardzības sistēmas audits
  4. Riska novērtēšanas metodes
  5. Darbinieku aptaujas
  6. Darba vides risku novērtēšana
  7. Darba aizsardzības pasākumu plāns
 2. Darba aizsardzības instrukciju izstrāde un konsultēšana
 3. Darba aizsardzības politikas izstrādāšana
 4. Darba aizsardzības sistēmas izveidošana
 5. Rīkojumu izstrādāšana
 6. Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana
 7. Darba aizsardzības ievadinstruktāžas izstrādāšana
 8. Darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem izstrādāšana
 9. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu piemeklēšana un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana
 10. Darba aizsardzības žurnālu ieviešana
 11. Obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas sagatavošana un konsultēšana
 12. Konsultēšanu Valsts darba inspekcijā

  Papildus piedāvājam arī:
 13. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšanu saskaņā ar jaunajām Ministru Kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Pakalpojumus sniedz kompetents speciālists darba aizsardzībā – Dina Galino

Kompetento speciālistu saraksts LM mājaslapā: uz sarakstu.

1000 максимум символов