This website is using cookies
We use cookies to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
×

Ieviešam un sakārtojam darba aizsardzības sistēmu uzņēmumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un valsts kontrolējošo institūciju prasībām.

 1. Darba vides risku novērtējuma veikšana
 2. Darba aizsardzības instrukciju izstrāde un konsultēšana
 3. Darba aizsardzības politikas izstrādāšana
 4. Darba aizsardzības sistēmas izveidošana
 5. Darba aizsardzības rīkojumu izstrādāšana
 6. Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana
 7. Darba aizsardzības ievadapmācības izstrādāšana
 8. Darba aizsardzības instrukciju darbu veidiem izstrādāšana
 9. Individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu piemeklēšana un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana
 10. Darba aizsardzības žurnālu ieviešana
 11. Obligāto veselības pārbaužu dokumentācijas sagatavošana un konsultēšana
 12. Konsultēšana Valsts darba inspekcijā

  Papildus piedāvājam arī:
 13. Ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšanu saskaņā ar jaunajām Ministru Kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Pakalpojumus sniedz kompetents speciālists darba aizsardzībā – Dina Galino

Lai iepazītos ar Latvijas kompetento speciālistu sarakstu, dodieties uz Labklājības Ministrijas mājaslapu: uz sarakstu.

1000 rakstzīmes atlikušas